Gmina Dwikozy reprezentowana przez Wójta Gminy Dwikozy – Marka Łukaszka uruchomiła od 01.10.2020 r. świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasie:

Romanówka – Nowy Garbów – Góry Wysokie –Gałkowice – Nowe Kichary - Rzeczyca Sucha – Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Mściów – Dwikozy

w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Realizacja przewozów odbywać się będzie we wtorki każdego tygodnia
wg załączonego poniżej rozkładu jazdy.


Poniżej zamieszczamy link do rozkładu jazdy :

DX-2500N_20201006_102436.pdf