Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dwikozy szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – deszcz nawalny, który wystąpił dn. 19.07.2020 r. informujemy, że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji.

Ponadto informujemy, iż osoby które w 2020 r. dokonały zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania bądź przymrozkami wiosennymi nie mają możliwości złożenia wniosku na tą samą uprawę.

Uwaga:    

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31.07.2020 r .: w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach, za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP bądź na adres e-mail:


urzad@dwikozy.gmina.pl
sekretariat@dwikozy.gmina.pl


Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:
1. WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2020 Z ARiMR

Wniosek__o_oszacowanie_strat_2020_.doc Zalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_strat.docx