Wójt Gminy Dwikozy informuje, że pobór podatku z tytułu IV raty 2020 r. nie będzie dokonywany przez sołtysów wsi Jaroszówka, Rzeczyca Mokra i Rzeczyca Sucha.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu IV raty podatku za 2020 rok w kasie Banku Spółdzielczego lub elektronicznie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dwikozy

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat :

75 9429 0004 2001 0014 0184 0001