W związku ze zniesieniem części ograniczeń w działalności instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach od dnia 01.06.2020 r. wznawia zajęcia sportowe, zajęcia aerobiku i zajęcia muzycznena następujących zasadach:

Zajęcia sportowe dla dzieci na hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 w Dwikozach:

 • Maksymalna liczba korzystających z obiektu to 24 osoby + 2 trenerów. Liczba osób będzie weryfikowana, zgłoszenia do 29 maja br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.gok.dwikozy.gmina.pl w dziale ogłoszenia -  wznowienie zajęć. Wypełnioną deklarację należy przesłać w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) na adres e-mail: gok@dwikozy.gmina.pl (w temacie proszę wpisać „deklaracja zgłoszeniowa zajęcia sportowe”)
 • wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), 
 • osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu  zapewnione zostaną  środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 
 • po każdym użyciu i każdej grupie korzystających przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i sprzętu sportowego, 
 • obowiązują 60 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
 • podczas zajęć na hali sportowej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa ale zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego, podczas przebywania poza halą zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami, dezynfekcji sprzętu dokonuje trener prowadzący zajęcia w maseczce i rękawiczkach jednorazowych,
 • w trakcie zajęć na terenie obiektu nie mogą przebywać rodzice ani osoby postronne,
 • zajęcia odbywać się będą:

- dzieci kl. I-IV wtorki i czwartki godz. 16:00-17:00

- dzieci kl. V-VIII wtorki i czwartki godz. 18:00-19:00


Zajęcia aerobiku na hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 w Dwikozach:

 • Maksymalna liczba korzystających z obiektu to 24 osoby + 1 prowadzący. Liczba osób będzie weryfikowana, , zgłoszenia do 29 maja br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.gok.dwikozy.gmina.pl w dziale ogłoszenia -  wznowienie zajęć. Wypełnioną deklarację należy przesłać w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) na adres e-mail: gok@dwikozy.gmina.pl (w temacie proszę wpisać „deklaracja zgłoszeniowa aerobik”)
 • wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), 
 • osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu  zapewnione zostaną  środki do dezynfekcji rąk, 
 • po każdym użyciu i każdej grupie korzystających przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczeń, 
 • obowiązują 60 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
 • podczas zajęć na hali sportowej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa ale zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego, podczas przebywania poza halą zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt
  z użytkownikami, dezynfekcji sprzętu dokonuje pracownik GOK Dwikozy w maseczce
  i rękawiczkach jednorazowych,
 • w trakcie zajęć na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby postronne,
 • zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy w godz. 19:00-20:00Lekcje gry na instrumentach i lekcje wokalne w Gminnym O środku Kultury przy
ul. Spółdzielczej 15 w Dwikozach

 • Zajęcia odbywają się indywidualnie na sali muzycznej – 1 osoba + instruktor muzyki wg ustalonego harmonogramu. Deklaracja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.gok.dwikozy.gmina.pl w dziale ogłoszenia -  wznowienie zajęć. Wypełnioną deklarację należy przesłać w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) na adres e-mail: gok@dwikozy.gmina.pl (w temacie proszę wpisać „deklaracja zgłoszeniowa zajęcia muzyczne”)
 • wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), 
 • osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu  zapewnione zostaną  środki do dezynfekcji rąk, 
 • po każdym użyciu sprzętu muzycznego (gitara, pianino) przeprowadzona będzie dezynfekcja sprzętu i pomieszczenia, 
 • obowiązują 30 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi.
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
 • podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa ale zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego, podczas przebywania poza GOK Dwikozy zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt
  z użytkownikami, dezynfekcji sprzętu dokonuje pracownik GOK Dwikozy w maseczce
  i rękawiczkach jednorazowych,
 • w trakcie zajęć na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby postronne,

zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00 indywidualnie wg harmonogramu.