Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Azymut’’ w Stalowej Woli  informuje o  możliwości uczestnictwa w  koloniach letnich dla dzieci rolników.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, adresowany jest dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 roku.