Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 71 w Dwikozach z dnia 11 czerwca 2019 roku

W związku z zarządzonymi na dzień 28 lipca 2019 roku wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym również do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach podajemy do publicznej wiadomości informację o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej, siedzibie i pełnionych dyżurach :

Przewodnicząca OKW-   Lidia Bidas

Zastępca Przewodniczącej-   Anna Miry

Sekretarz OKW-     Jacek Wrzosek

Członkowie:             Zofia Jurkowska

                                     Ireneusz Juga

Komisja pełni dyżury w dniach :

03.07.2019 roku ( środa) w godzinach 12.00 – 15.00

04.07.2019 roku( czwartek) w godzinach 12.00 – 15.00

05.07.2019 roku ( piątek) w godzinach 7.00- 15.00


Dyżury będą pełnione w siedzibie w Urzędzie Gminyw Dwikozach przy ul. Spółdzielczej 15 (sala konferencyjna nr 26 - I piętro).

Komisja informuje, że zgodnie z terminarzem w dniu 05 lipca 2019 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

                                                 Przewodnicząca OKW

                                                    nr 71 w Dwikozach

                                                        /-/ Lidia Bidas