Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115. 

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy,nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

Pozostałe sprawy mogą być kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.