Zamieszczamy poniżej Informację Urzędową Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.