Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, iż oferuje pomoc w organizowaniu producenckich grup marketingowych oraz w promocji działalności gospodarczej na wsi.
Ponadto zaprasza również do odwiedzin strony internetowej www.sir-kielce.pl, gdzie zapoznać się można z pełną informacją dotyczącą bieżącej działalności ŚIR.

Świętokrzyska Izba Rolnicza ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce
tel. (041) 341 10 68; fax. (041) 344 18 73
e-mail: biuro@sir-kielce.pl