Poniżej zamieszczamy informację Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą wydawania  zaświadczeń przez kierownika biura powiatowego ARiMR  zawierających informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.