Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Skierowania wydawane są od 01.09.2020 do nadal.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby samotne i rodziny, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.