Instytut Pamięci Narodowej Informuje o przyznaniu po raz pierwszy w 2019 roku Nagrody ,, Semper Fidelis”. Wyróżnienie to będą miały możliwość otrzymać osoby, instytucje i organizacje społeczne, które wykazały się szczególną aktywnością w udziale upamiętnienia dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. 


Laureatów wyłoni Kapitula, na czele której stoi prezes Instytutu. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie ipn.gov.pl w zakładce ,, Konkursy i Nagrody-Nagroda Semper Fidelis”. Ponadto Kapituła ma możliwość przyznania jednej nagrody post mortem.

Kandydatury można przesyłać do 15 września br. na adres Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN za pośrednictwem poczty tradycyjnej-Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub elektronicznej: semperfidelis@ipn.gov.pl