,,Klub Seniora” w Nowym Kamieniu 6 października bieżącego roku obchodził 5 -lecie swojej działalności. Klub został założony w 2014 roku i w chwili obecnej liczy około 60 aktywnie działających członków. ,, Klub Seniora” aktywizuje społeczność lokalną poprzez : warsztaty, wyjazdy mające na celu wymianę doświadczeń. Z okazji jubileuszu zostało zorganizowane spotkanie udział w którym wzięli: Wójt Gminy Dwikozy – Marek Łukaszek, Skarbnik Gminy – Maria Wieczorek, Sekretarz Gminy – Monika Mochul, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukasiewicz, Radny Rady Gminy – Mirosław Dziarek, Radny Powiatu Sandomierskiego – Waldemar Maruszczak, Rezydent ks. prałat Lech Siekierski, Proboszcz  ks. mgr. lic. Tomasz Lis.