W dniu 27 maja br. w Urzędzie Gminy w Dwikozach nastąpiło przekazanie kamizelek odblaskowych dla Gminnej Aktywnej Grupy Nordic Walking w Słupczy. Na kamizelkach znajduje się herb Gminy Dwikozy oraz logo grupy. Kamizelki w ilości 40 szt. zostały zakupione przez Gminę Dwikozy. 

Z rąk Wójta Gminy Dwikozy Pana Marka Łukaszka odebrały je panie Alicja Wiśniowska (Instruktor prowadzący grupy) oraz Elżbieta Antończyk. Będzie to doskonała promocja gminy, gdyż panie biorą czynny udział w różnych rajdach i imprezach na terenie powiatu sandomierskiego. Grupa działa od 6 lat i zrzesza 38 członków.
W chwili obecnej grupa rozpoczyna projekt pn. „Nordic Walking SENIOR” 2021  współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Skierowany jest przede wszystkim dla seniorów, ale grupa zaprasza wszystkich chętnych do spacerów i marszów z kijkami.


HARMONOGRAM TRENINGÓW – projekt pn. „Nordic Walking SENIOR” 2021
 
   Termin treningu  (data)    Godzina  od - do            Miejsce zbiórki/dokładny adres   

   
1.    06.06.2021                          17:00-18:30                                 Słupcza 185 (świetlica)   

   
2.    13.06.2021                           17:00-18:30                                Słupcza 185    

  
3.    19.06.2021                           19:00-20:30                               Słupcza 185 


4.    27.06.2021                            17:00-18:30                              Słupcza 185    

  
5.    17.07.2021                             19:00-20:30                              Słupcza 185     

 
6.    18.07.2021                             17:00-18:30                              Słupcza 185    

  
7.    24.07.2021                             19:00-20:30                              Słupcza 185    

  
8.    01.08.2021                             17:00-18:30                              Słupcza 185   

   
9.    15.08.2021                             17:00-18:30                              Słupcza 185      

 
10.    22.08.2021                           17:00-18:30                              Słupcza 185       


11.    29.08.2021                           11:00-12:30         Trening wyjazdowy do Zwierzyńca
                                                                                   woj. lubelskie   

12 .   29.08.2021                           12:30-14:00         Trening wyjazdowy do Zwierzyńca
                                                                                    woj. lubelskie       
13.    05.09.2021                           14:30-16:00                               Słupcza 185

      
14.    12.09.2021                            14:30-16:00                               Słupcza 185   

   
15.    19.09.2021                            14:30-16:00                               Słupcza 185  

    
16.    26.09.2021                            14:30-16:00                              Słupcza 185   

   
17.    03.10.2021                             14:30-16:00                              Słupcza 185    

  
18.    10.10.2021                             14:30-16:00                              Słupcza 185   

   
19.    11.10.2021                             14:30-16:00                               Słupcza 185

      
20.    24.10.2021                            14:30-16:00                                Słupcza 185    Tel. kontaktowy – 694 147 618