Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Intensywne opady deszczu 

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski 

Sytuacja meteorologiczna: Intensywne opady deszczu obserwowane są na całym obszarze objętym ostrzeżeniem. Opady będą występowały nadal z umiarkowanym, okresami także silnym natężeniem przez całe popołudnie, wieczór i noc. Prognozowana suma opadów deszczu za cały okres ważności ostrzeżenia wyniesie do 45 mm. Obecnie suma opadów wynosi średnio 10 mm do 20 mm.

SKK_26_20191223132457.pdf