Poniżej zamieszczamy komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora  Nadzoru Budowlanego dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym.