Wójt Gminy Dwikozy informuje , że wszelkie  zobowiązania finansowe (podatki, opłaty skarbowe i inne opłaty) należy regulować za pomocą płatności elektronicznej na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym.

Nr rachunku do dokonywania wpłat : 

75 9429 0004 2001 0014 0184 0001