STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ZAWISZY CZARNEGO
HERBU SULIMA Z GARBOWA


Stary Garbów 82

woj. świętokrzyskie

adres do korespondencji:
Stary Garbów 46 
27-620 Dwikozy

www:http://www.zawisza-czarny.pl/
e-mail: zawiszaczarnygarbow@gmail.com
tel. 609 387 402
503 153 091


REGON 260274032
NIP 8641909949.

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
o/Dwikozy

49 9429 0004 2002 0032 4164 0001

              STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA SŁUPCZY

Poczta:

Dwikozy

Kod pocztowy:

27-620

Ulica:

185

Miejscowość:

Słupcza

Gmina:

Dwikozy

Powiat:

Sandomierski

Województwo:

świętokrzyskie

Forma Prawna:

STOWARZYSZENIE

Rejestr:

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Data wpisu do rejestru ewidencji:

2017-03-07

Data powstania:

2017-03-07

Data wpisu do Regon:

2017-03-14

Data rozpoczęcia działalności:

2017-02-28

Organ rejestrowy / ewidencyjny:

STAROSTA POWIATU SANDOMIERSKIEGO

Forma własności:

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA W NOWYM KAMIENIU

 

KRS:

0000601845

NIP:

8641952359

Regon:

363716906

Forma prawna:

STOWARZYSZENIE

Adres:


Nowy Kamień 52

27-600 Sandomierz
Świętokrzyskie

Data rejestracji KRS

       11 lutego 2016