Góry Pieprzowe - najstarszy górotwór widoczny na ziemiach Polski, zbudowany przez łupki środkowo-kambryjskie. Wiek ich obliczany jest na około 500 milionów lat. Większa część Gór Pieprzowych znajduje się na terenie miejscowości Kamień Łukawski w gm.Dwikozy. Pieprzówki stanowią krawędź Wyżyny Sandomierskiej, która stromo schodzi w tym miejscu w kierunku doliny Wisły (największa różnica pomiędzy wysoczyzną a doliną Wisły wysokości wynosi - 60m). Góry Pieprzowe rozciągają na przestrzeni 2 km, w kierunku z zachodu na wschód. Na zachodzie poczynając od miejsca gdzie wał przeciwpowodziowy dochodzi do wyniosłości Wyżyny Sandomierskiej, na wschodzie kończąc w pobliżu stacji kolejowej Metan (w niedalekiej odległości od mostu kolejowego na Wiśle). Na południe od Pieprzówek znajduje się dolina rzeki Wisły.


Baszta w Nowych Kicharach - XVII-w. kaplica pw. śś Rocha i Jacka, będąca pierwotnie prawdopodobnie basztą obronną, w zabudowaniach nieistniejącego obecnie dworu benedyktynek sandomierskich.

Kościół p.w. św. Wita i MB Bolesnej w Górach Wysokich - Jest to kościół orientowany, założony na planie krzyża, zakończonego od wschodu półkolistą absydą, z wysuniętymi od zach. kwadratowymi wieżami. Zarówno w sylwecie kościoła jak i w poszczególnych elementach elewacji oraz we wnętrzu można rozpoznać cechy charakterystyczne dla baroku. We wschodniej części cmentarza przykościelnego, na osi prezbiterium, zlokalizowana jest podziemna kaplica, wybudowana pod koniec XVIII w., nad kaplicą, w neobarokowym ogrodzeniu, z charakterystycznymi kaplicami w formie absydek, znajduje się jedna z kilku bramek, w postaci dekoracyjnej arkady z figurą Matki Boskiej Zwycięskiej. W skład zespołu wchodzi również stara plebania, obecnie nie użytkowana, murowana ok. 1860 r., zniszczona podczas II wojny światowej i odbudowana w 1944r.

Gminę Dwikozy rozsławiły znane osoby pochodzące z tego terenu. Bo kto nie słyszał o Zawiszy Czarnym z Garbowa herbu Sulima (ok. 1380-1428), sławnym polskim rycerzu, niepokonanym w licznych turniejach, który postrzegany był jako symbol cnót rycerskich. W roku 1417 był starostą kruszwickim a w latach roku 1417 - 1420 starostą spiskim.

 W Dwikozach urodził się też Wiesław Myśliwski (ur. 25 marca 1932) - polski pisarz, dwukrotny laureat nagrody literackiej Nike.


W Dwikozach corocznie w pierwszą niedzielę lipca odbywa się i Wojewódzkie Święto Pomidora , impreza promująca lokalne płody rolne, podczas której odbywają się targi płodów rolnych i sprzętu rolniczego, impreza kończy się dużym festynem i występami artystycznymi.


Ścieżki questingowe

W Gminie Dwikozy, jako pierwszej w powiecie powstały ścieżki questingowe. Inicjatorem tej nowatorskiej formy turystyki było Partnerstwo realizujące projekt „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem” w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Łącznie trzy ścieżki questingowe współtworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji tworzących Partnerstwo przy pomocy specjalistów z firmy Planet PR, która od lat promuje ideę questingu w Polsce.

Co to jest questing? Turystyka z zagadkami czy odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, to najczęściej spotykane w Polsce określenia na questing. Jeśli dodamy, że jest to zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu – mamy prawie kompletną definicję. Prawie. Bo questing to coś więcej.

W poszukiwaniu tożsamości. Każdy region, każde miasto, każda okolica może poszczycić się czymś, co ją wyróżnia. Dla jednych będzie to zapomniana legenda, dla innych niespotykane elementy krajobrazu, dla jeszcze innych, ciekawe okazy fauny i flory. Jednak wszystkie te elementy tworzą tożsamość miejsc, których dotyczą. Dzięki questingowi w nieszablonowy sposób możemy stać się uczestnikami fascynującej przygody, poszukiwaczami skarbów, odkrywcami tajemnic małych ojczyzn. Warto na chwilę przystanąć i spróbować rozwiązania słownych zagadek, będących kluczem do odkrycia dziedzictwa kulturowego regionu, o którym opowiadają. Dzięki ciekawie prowadzonej narracji, uczestnik questu, angażuje w turystyczną przygodę emocje i przez to zapamiętuje informacje dotyczące tego miejsca.

Czytając przygotowaną ulotkę, zainteresowani historią i Zawiszą Czarnym, rozpoczną wędrówkę pod szkołą w Garbowie i będą wędrować po okolicy, poznając wiele ciekawostek z historii Polski i z życia Zawiszy Czarnego.

quest_zawiszakliknij aby otworzyć

Turyści zainteresowani geologią i przyrodą, rozpoczynając wędrówkę przygospodarstwie agroturystycznym „Dzika Róża”, będą spacerować przez teren Gór Pieprzowych, zdobywając ciekawe informacje na temat historii powstania Pieprzówek oraz ciekawych roślin i zwierząt, które można spotkać na terenie rezerwatu.

quest_gp kliknij aby otworzyć

Trzeci z aktualnie dostępnych na terenie Gminy Dwikozy questów dotyczy historii Benedyktynek Sandomierskich osiadłych w Nowych Kicharach w XVIIw. Wędrując nim poznamy także ważne zabytki Gminy. Z uwagi na długość trasy, polecamy go turystom na rowerach lub zmotoryzowanym.

quest_bene kliknij aby otworzyć

Ścieżki questingowe utworzone zostały ze środków programu Lokalne Partnerstwa PAFW