Zamieszczamy poniżej informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą Listy Zalecanych Odmian do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku.

Lista Odmian Zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego


Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

1. LINUS

1. BOROWIK

1. DAŃK. AMBER

2. RGT KILIMANJARO

2. MELOMAN

2. DANK. HADRON

3. FORMACJA

3. KASYNO

3. DAŃK. SKAND

4. RGT METRONOM

4. SEKRET

4. KWS DOLARO F 1

5. ARTIST

5. CARMELO

5. KWS VINETTO F 1

6. ROTAX

6. ORINOKO

6. PIANO F 1

7. TYTANIKA

7. PORTO8. BELCANTO


Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

1. GOPLANA

1. ELLA

1. BINGO

2. VARIUS

2. KWS VERMONT

2. HARNAŚ

3. JARLANKA

3. ELDORADO

3. MONSUN

4. ATRAKCJA

4. FARMER

4. KOZAK

5. MHR JUTRZENKA

5. PILOTE

5. FIGARO

6. MERKAWA

6. REZUS

6. REFLEKS

7. HARENDA

7. RUNNER


8. ALIBI

8. KWS FANTEX9. MECENAS

Ziemniak bardzo wczesny

Ziemniak wczesny

Ziemniak średniowczesny

1. DENAR

1. BELLAROSA

1. SATINA

2. LORD

2. GWIAZDA

2. TAJFUN

3. RIVIERA

3. VINETA

3. JUREK


4. BOHUN

4. LECH

Ziemniak średniopóźny i późny


5. OBERON

  1. JELLY


Łubin wąskolistny

Rzepak ozimy

Soja

1. BOLERO

Odmiany populacyjne

Średniowczesne

2. SALSA

1. BIRDY

1. ABELINA

3. TANGO

2. ES VALEGRO

2. OBELIX

4. DALBOR

3. SY ILONA

Późne

5. SWING

Odmiany mieszańcowe

3. ES COMANDOR

Łubin żółty

4. ATORA F 1

4. BRUNENSIS

5. VIOLA

1. MISTER

5. BONANZA F 1

Bardzo późne

2. PUMA

6. DK EXTRACT F 1

6. KOFU7. NAYAGroch siewny

Bobik


1. ASTRONAUTE

1. FERNANDO


2. BATUTA

2. APOLLO


3. TYTUS

3. CAPRI


4. OLIMP

4. FANFARE


5. MANDARYN

5. BOBAS


Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach 2018-2020.


Odmiany umieszczone na Liście Odmian Zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w areale upraw.