Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu informuje, że w dniu 22.06.2021 r. w godz. 11.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Dwikozach będą realizowanie bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.