Przypominamy, iż od 1 lipca właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych mają ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła
i spalania paliw.

Deklaracje można złożyć elektronicznie, a w przypadku osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej - w Urzędzie Gminy w Dwikozach.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych.

Dostępne są dwa odrębne formularze - jeden dla budynków mieszkalnych (A), drugi - dla niemieszkalnych (B). Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego trzeba będzie wypełnić odrębną deklarację. Tak samo dla każdego niemieszkalnego lokalu czy budynku właściciel czy zarządca musi wypełnić odrębny formularz.

UWAGA:

Na złożenie deklaracji mieszkańcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.


Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania  druki deklaracji


Deklaracja formularz A.pdf

Deklaracja formularz B.pdf