Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zawiadamiające o
sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w
sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz
zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do
publicznego wglądu.