Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Zawichostu z dnia 28.01.2021 roku o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.