Zamieszczamy poniżej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021 roku, znak: IR.746.6.2021 dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.