Zamieszczamy poniżej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2021 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ewid.299 obręb Romanówka - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.