Wójt Gminy Dwikozy informuje , że wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz druk wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Szacowanie_szkod__wytyczne_dla_komisji_2016_r-1.pdf

Wniosek__o_oszacowanie_strat_2017-1.doc