W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie w 2019 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Dwikozy reprezentowana przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy uzyskała dofinansowanie na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie obejmuje realizację dwóch linii komunikacyjnych Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Mściów – Dwikozy oraz Rzeczyca Sucha – Rzeczyca Mokra – Dwikozy.

W związku z utworzeniem linii komunikacyjnych na trasie Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Mściów – Dwikozy oraz Rzeczyca Sucha – Rzeczyca Mokra - Dwikozy, Gmina Dwikozy zawarła umowę z operatorem, który będzie świadczył usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego na ww. liniach od 01.10.2019 r. według załączonego rozkładu.

Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy: