Gmina Dwikozy reprezentowana przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg gminnych ze środków własnych na łączną kwotę 84.717,50 zł brutto pn.:

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Łukawski uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych”.