Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach informuje, że prace konserwacyjne prowadzone na ujęciu w dniu 22 lutego 2021 roku zostały zakończone. W związku z powyższym nie przewiduje się przerw ani zakłóceń w ciągłości dostaw wody do Odbiorców.