Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2020- pismo w załączeniu


ogłoszenie-otwarty konkurs ofert.pdf