O G Ł O S Z E N I E


W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ DOTYCHCZASOWEGO SOŁTYSA


WÓJT GMINY DWIKOZY


ORGANIZUJE ZEBRANIE WYBORCZE


W MIEJSCOWOŚCI: DWIKOZY


w dniu 25 lipiec 2021r. (niedziela) o godz. 17:00


w HALI SPORTOWEJ przy byłej Szkole Podstawowej w Dwikozach

ul. Szkolna 1


Ze względu na ważność wyborów oraz omawianych spraw dotyczących Waszej miejscowości uprzejmie proszę o jak największą frekwencję.

W przypadku braku wymaganej frekwencji tj.1/5 stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o 30 minut później.


Wójt Gminy Dwikozy

/-/ Marek Łukaszek