Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(69), opatowski(64), ostrowiecki(64), sandomierski(67), starachowicki(66), staszowski(68)

Ważność: od godz. 05:00 dnia 30.09.2019 do godz. 03:00 dnia 01.10.2019

Prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW:

SKW_STAN_20190929173759.pdf