Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(76), jędrzejowski(75), kazimierski(79), Kielce(73), kielecki(73), konecki(70), opatowski(71), ostrowiecki(71), pińczowski(78), sandomierski(75), skarżyski(71), starachowicki(73), staszowski(75), włoszczowski(71)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 25.11.2019 do godz. 10:00 dnia 26.11.2019

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW:

SKW_STAN_20191125120044.pdf