Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(77), jędrzejowski(76), kazimierski(80), Kielce(74), kielecki(74), konecki(71), opatowski(72), ostrowiecki(72), pińczowski(79), sandomierski(76), skarżyski(72), starachowicki(74), staszowski(76), włoszczowski(72)

Ważność: od godz. 21:00 dnia 26.11.2019 do godz. 10:00 dnia 27.11.2019

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW:

SKW_STAN_20191126102023.pdf