Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(11), jędrzejowski(10), kazimierski(11), Kielce(11), kielecki(11), konecki(11), opatowski(12), ostrowiecki(12), pińczowski(10), sandomierski(12), skarżyski(11), starachowicki(11), staszowski(11), włoszczowski(11)

Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,w porywach do 95 km/h, południowy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09:00 do 18:00.


SKW_STAN_20200209091312(1).pdf