Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(11), jędrzejowski(10), kazimierski(11), Kielce(11), kielecki(11), konecki(11), opatowski(12), ostrowiecki(12), pińczowski(10), sandomierski(12), skarżyski(11), starachowicki(11), staszowski(11), włoszczowski(11)

Ważność: od godz. 12:27 dnia 10.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h, zachodu.


SKW_STAN_20200210112838.pdf