Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(12), jędrzejowski(11), kazimierski(12), Kielce(12), kielecki(12), konecki(12), opatowski(13), ostrowiecki(13), pińczowski(11), sandomierski(13), skarżyski(12), starachowicki(12), staszowski(12), włoszczowski(12)

Ważność: od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 do godz. 18:00 dnia 11.02.2020

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu.


SKW_STAN_20200210214143.pdf