Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(24), jędrzejowski(26), kazimierski(25), Kielce(24), kielecki(24), konecki(23), opatowski(21), ostrowiecki(21), pińczowski(25), sandomierski(22), skarżyski(23), starachowicki(23), staszowski(22), włoszczowski(24) 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 07:30 dnia 08.05.2019

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

W załączeniu pełna treść ostrzeżeń IMGW:

SKW_STAN_20190507094414.pdf