Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(81), jędrzejowski(80), kazimierski(84), Kielce(80), kielecki(80), konecki(76), opatowski(77), ostrowiecki(77), pińczowski(83), sandomierski(80), skarżyski(78), starachowicki(79), staszowski(79), włoszczowski(77)

Ważność: od godz. 20:00 dnia 27.12.2019 do godz. 08:00 dnia 28.12.2019

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

SKW_STAN_20191227125016.pdf