Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 27 grudnia 2016r.

Uwagi można składać:

Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Dwikozach adres: ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy lub przesyłać e-mailem do Pani Renaty Kraska – Urząd Gminy w Dwikozach e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl lub Pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl


Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”.

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 12.12.2016 – 27.12.2016r.

PR DWIKOZY RG 12.12.2016.pdf


Wzór formularza uwag w załączeniu:

FORMULARZ UWAG.doc