W  związku z aktualizacją Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023 zamieszczamy poniżej w wersji do pobrania Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023” oraz zaktualizowany Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023.

UCH PR Dwikozy 06.06.2017.doc

PR DWIKOZY 14.09.2017.doc