W dniu 5 września 2016 r. Wójt Gminy Dwikozy Zarządzeniem Nr Or.II.0050.97.2016 powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Dwikozy w składzie:

1. Iwona Małecka - przedstawiciel środowiska oświaty i edukacji,
2. Waldemar Kilasiński - przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych,
3. Barbara Bielecka - przedstawiciel środowiska oświaty i edukacji,
4. Ks. Stanisław Czachor - przedstawiciel Parafii,
5. Barbara Zdyb - przedstawiciel Rady Gminy,
6. Anna Woźniak - przedstawiciel mieszkańców,
7. Robert Stępień - przedstawiciel Rady Gminy,
8. Marzanna Mach - przedstawiciel Rady Gminy,
9. Jerzy Binek - przedstawiciel sołtysów.
10. Ryszard Kluszczyński - przedstawiciel środowiska organizacji pozarządowych,
11. Adam Burek - przedstawiciel Rady Gminy,
12. Maciej Szwagierczak - przedstawiciel przedsiębiorców.

ZARZĄDZENIE