DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH


Nazwa Projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bożydar


Wartość dofinansowania : 2 000 000,00 zł.


Całkowity koszt inwestycji : 2 500 000,00 zł.