Creator Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni, Kreatywni"

Projekt realizowany jest z RPO EFS 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 r. ż. Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie  "Aktywni, kreatywni" zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • Powyżej 29 r. ż.
  • Bez pracy: osoby bezrobotne z I lub II profilem i bierne zawodowo
  • Zamieszkałe na terenie powiatów: sandomierskiego, buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, opatowskiego, staszowskiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

W ramach projektu dla każdego Uczestnika proponujemy:

  • Pomoc doradcy zawodowego
  • Szkolenia ICT: certyfikat ECDL Profile
  • Szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu
  • Staże 4 miesiące + stypendium
  • Pomoc pośrednika pracy z znalezieniu zatrudnienia

CREATOR Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową wpisaną do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Urzędzie Miasta Lublina a także do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie pod numerem 2.06/00069/2007 oraz do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP 4051/a.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 505-577-585.