W dniu 01.08.2019 r., zostały wręczone rządowe promesy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze są przeznaczone na wykonanie 51 zadań: remont niemal 37 km dróg powiatowych i gminnych, naprawę 4 wąwozów lessowych. Gmina Dwikozy otrzymała promesę na Przebudowę rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowe Kichary wysokość dotacji wynosi 240.000 zł.