Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949, 146,150 Czermin - Winiarki  od km 0+000 do km 1+340

Przebudowa wyżej wymienionej drogi będzie polegała na profilowaniu i zagęszczaniu  istniejącego  podłoża drogi oraz  wykonaniu podbudowy następnie na  ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej . Termin zakończenia przebudowy drogi przewidziany jest na 20.08.2019 r.