Urząd Gminy w Dwikozach uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania deklaracji o przystąpieniu do projektu polegającego na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dwikozy, dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŚ działanie 3.1. Dokumenty są dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie tutejszego Urzędu – pokój nr 4

Deklaracje należy składać do dnia 28.02.2017 r. osobiście w Urzędzie Gminy w Dwikozach - pokój nr 4 lub przesłać na adres mailowy : renatakraska@dwikozy.gmina.pl

Poniżej w wersji do pobrania ankieta informacyjna

ankieta_informacyjna_2.pdf

ANKIETA INFORMACYJNA 2.doc