Kontakt:

e-mail: rada@dwikozy.gmina.pl

telefon: ( 15) 831-14-71 wew.51IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

FUNKCJA

1.

Maria ŁUKASIEWICZ

   Przewodnicząca Rady Gminy

2.

Mariola Ewa ŻMUDA

   W-ce Przewodnicząca Rady Gminy

3.

Adam BUREK 

  W-ce Przewodniczący Rady Gminy

4.

Andrzej FERENS

  Radny

5.

Mirosław DZIAREK

  Radny

6.

Karol Adam SADOK

  Radny

7.

Andrzej Mieczysław SZLACHCIŃSKI

  Radny

8.

Barbara Anna ZDYB

  Radna

9.

Maria Krystyna ŚLEDŹ

  Radna

10.

Dariusz BINEK

  Radny

11.

Marcin BURKOWSKI

  Radny

12.

Piotr CYBURT

  Radny

13.

Waldemar KOCEL

  Radny

14.

Piotr SOCHA

  Radny

15.

Jan PAWLĘGA

  Radny