Kontakt:

e-mail: rada@dwikozy.gmina.pl

telefon: ( 15) 831-14-71 wew.51

Kanał z sesjami Rady Gminy w DwikozachIMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

FUNKCJA

1.

Maria ŁUKASIEWICZ

  Przewodnicząca Rady Gminy

2.

Adam BUREK 

  W-ce Przewodniczący Rady Gminy

3.

Andrzej FERENS

  Radny

4.

Mirosław DZIAREK

  Radny

5.

Karol Adam SADOK

  Radny

6.

Andrzej Mieczysław SZLACHCIŃSKI

  Radny

7.

Barbara Anna ZDYB

  Radna

8.

Maria Krystyna ŚLEDŹ

  Radna

9.

Dariusz BINEK

  Radny

10.

Marcin BURKOWSKI

  Radny

11.

Piotr CYBURT

  Radny

12.

Waldemar KOCEL

  Radny

13.

Piotr SOCHA

  Radny

14.

Jan PAWLĘGA

  Radny