Gmina Dwikozy w wyniku przetargu nieograniczonego zrealizowała zadanie inwestycyjne ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie na łączną kwotę 213.932,06 zł brutto tj.:

  1. „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Ewid. 144, 157 do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysokie (wąwóz) w km od 0+000 do km 0+750”.

Ponadto Gmina Dwikozy w obecnym momencie realizuje zadania inwestycyjne ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa na łączną kwotę 1.536.767,04 zł brutto tj.:

  1. „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary – tzw. „Charule” w km od 0+150 do km 0+800”
  2. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949, 146, 150 Czermin – Winiarki w km 0+000 do km 1+340”
  3. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna w km 0+000 do km 0+390”
  4. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 493, 496, 494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0+000 do km 0+870”
  5. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0+000 do km 1+100”
  6. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268, 527, 528 Rzeczyca Mokra – Gierlachów w km 0+000 do km 0+870”.